Bransjeinformasjon

For fremstilling av en korrosjonsbestandig overflate i området av overflatene i kontakt med varm gass fra en varmekjele av støpejern, blir de tilsvarende delene av støpeformen behandlet med en svart vask som inneholder et legeringselement, fortrinnsvis 40- 50% ferrosilisium, som omdanner kantsonen til det ennå ikke størknede støpejernet til en korrosjonsbestandig støpehud

Behovet for kontroll av råvarer er avgjørende for suksessen med jernstøpeproduksjon fra grønne systemer. Basissilikasand blir ofte oversett med hovedfokus på bentonitttilsetninger. Karbonholdige tilsetningsstoffer kan betraktes som et "nødvendig onde" for å sikre god overflatebehandling og reduksjon av sandrelaterte overflatefeil. Andre tilsetningsstoffer brukes når systemene kommer ut av balanse, og disse igjen bidrar til den kompliserte naturen til green-sand-systemer. For støpegods som krever kjerner, blir dette et større problem ettersom mange forskjellige harpikssystemer benyttes for kjerneproduksjon, og disse må tas i betraktning når man kontrollerer både karbonholdige nivåer og den totale gradering av sandsystemet.

De to virkningene på ekstra karbon og tap ved tenning og total sandgradering trenger nøye forståelse og kontroll. Forskjellige kontrollmetoder blir undersøkt, inkludert tradisjonelle metoder som flyktige stoffer og tap ved tenning sammen med bentonittbestemmelsesmetoder og graderingsmetoder. Nyere kontrollmetoder som totalt karbon gjennomgås sammen med den samlede pakken med test- og kontrollmetoder. 

Ulike prediktive metoder blir sett på som en kontrollfunksjon også. Kvaliteten på tilsetningsstoffer og deres rolle og enda viktigere deres interaksjon blir fremhevet, da dette er et område som ofte blir forsømt når støperimenn kjemper for suksess i konsistente støpegods. Foreslåtte kommende kontrolltester blir diskutert alliert med tilsetninger på mikseren.

Tolkningen av resultatene og den handlingen som kreves for å sikre kontroll og enda viktigere, konsistente kvalitetsstøp fra grønnsandssystemer, med vekt på forståelse og kontroll av karbonholdig tilsetningsstoff på støpeytelse


Innleggstid: 20.-20